تبلیغات
علمی - پروژه کارشناسیم
دوشنبه 9 دی 1387

پروژه کارشناسیم

   نوشته شده توسط: امید HERUOSNAM    

ای سی ضبط صدا از انواع مختلف و با زمان های مختلف در بازار وجود دارد. اولین نوع از ای سی ضبط صدا به مدت 20 ثانیه صدا را ضبط می کرد که این نوع توسط شرکت ISD به بازار عرضه شدو در زمان های بعد این ای سی با زمان بیشتر به تولید رسید که زمان ان تا مدت 120 ثانیه افزایش یافت ولی امروزه نوع دیگری از این ای سی تولید شده که قادر به ضبط صدا تا مدت 240 ثانیه می باشد.


و اما در این مقاله به تفسیر ای سی به شماره ISD 25XX می پردازیم که این ای سی با نوع 60 ، 75 ، 90 ، 120 ثانیه وجود دارد در این سری ای سی ها پایه های ای سی مثل هم قرار گرفته و فقط زمان ضبط با هم فرق می کند این ای سی از 10 عدد پایه برای ادرس دهی تشکیل شده است ازاین نوع ای سی به شکل های مختلفی می توان برای ضبط صدا مورد استفاده قرار داد یک نوع روش ان این است که بخواهیم از این ای سی به عنوان منشی تلفن استفاده کنیم که مدار را به صورت زیر می بندیم


.(به دلیل محدودیت در قالب عکس به خوبی دیده نمی شود در صورتی که بر روی عکس کلیک کنید عکس را در در اندازه واقعی خواهید دید )

در این نوع ابتدا کلید PLEAY/RECORD را در حالت RECORD قرا می دهیم که برای این کار باید پایه 27 را به زمین متصل نماییدسپس کلیدS1 را فشار دهید و پیغام خود را می گوییم و بعد از اتمام پیغام دوباره کلید S1 را فشار دهید و برای ضبط پیغام بعدی دوباره کلید S1 را فشار دهید و بعد از گفتن پیغام دوباره کلید S1 رافشار دهید و این کار را ادامه دهید تا حافظه ای سی که به مدت 120 ثانیه است پرشود

باید توجه داشته باشید که برای شنیدن پیغام ضبط شده باید کلید PLEAY/RECORD را به مثبت وصل نمایید تا به پیغام ها گوش دهید زمانی که بخواهید پیغام ها را گوش دهید کلید S1 را یک با فشار دهید و بعد از زدن این کلید اولین پیغام برای شما پخش خواهد شد و سپس صدا قطع می شود و اگر دوباره کلید S1 را فشار دهید پیغام دوم برای شما پخش خواهد شد و ...

زمانی پیغام ها در حالت پخش می باشد اگر کلید S2 را فشار دهید تا جایی که پیغام برای شما پخش شده و در حال پخش بوده صدا قطع می شود و با زدن دوباره کلید ادامه پیغام برای شما پخش خواهد شد .