تبلیغات
علمی - فانکشن ژنراتور
جمعه 13 دی 1387

فانکشن ژنراتور

   نوشته شده توسط: امید HERUOSNAM    

 

چكیده:

Function Generator مورد بحث سیگنال های مربعی، سینوسی، ramp و دندان اره ای را با فركانس های مطلوب تولید می كند. این سیگنال ژنراتور توانایی تولید سیگنال های سینوسی با حداكثر 0.1% اعوجاج (distortion) و سیگنال های مربعی بدون spike و over shoot و نیز نوع مثلثی و دندان اره ای و ramp با درصد انحراف خطی بودن حدود 0.01% را دارد. همچنین قابلیت اضافه كردن یك سطح dc مورد نظر را به سیگنال خواسته شده تضمین می كند. محدوده فركانسی برای فقط سیگنال مربعی از 0.001Hz تا 1MHz و برای خروجی های مختلف و همزمان از 0.001Hz تا 300KHz می باشد. برای مثال فرض كنید كه یك سیگنال مربعی كه یك سطح آن زمین شود را تولید كرده ایم. این سیگنال همنم سیگنال مربعی است با این تفاوت كه با یك shift آن را بالا برده ایم و سطح منفی سیگنال را به صفر رسانیده ایم كه این مساله در كاربردهای TTL و CMOS و كلاً منطق digital كه محدودیت مشخص شده ای را در ماگزیمم و مینیمم دامن لازم دارند خروجی مطلوب باید موجود باشد تا بدون interface خارجی بتواند انواع مدارات آنالوگ و عمدتاً دیجیتال را راه اندازی كند.

                                                  دریافت فایل PDF

كلمات كلیدی:

Frequency Range, Duty Cycle, Distortion,Function Generator