تبلیغات
علمی - چراغ راهنمایی
جمعه 13 دی 1387

چراغ راهنمایی

   نوشته شده توسط: امید HERUOSNAM    
اجزای مدار
AT90S8535 – 7seg – LED – button

زبان برنامه نویسی
Bascom

محتوایات پوشه
سورس كد، شماتیك مدار و فایل هگزhex
عملکرد مدار
یك چراغ راهنمایی و رانندگی است كه شمارنده ای معكوس میشمارد و بر طبق شمارش مدت
 زمانی برای عابر پیاده و مدت زمانی برای چراغ راهنمایی سبز میشود.و كاملا مثل یك چراغ واقعی شبیه سازی شده
 است . با سه رنگ سبز، زرد و قرمز.
nerd         

این پروژه مدار چراغ راهنمایی و رانندگی كه شمارنده  2 رقمی سون سگمنتی مطابق شكل است كه به صورت معكوس میشمارد.مدت زمانی برای عابر پیاده و مدت زمانی برای چراغ راهنمایی سبز می شود  كه می توان این زمان را با دو میكرو سویچ به طور دلخواه كم و زیاد كرد.و خلاصه كاملا مانند یك چراغ واقعی شبیه سازی شده .دانلود در ادامه مطلب

دانلود سورس کامل , فایل شبیه سازی پروتوس با حجم 140.94 KB